Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją
wykupu używanego samochodu asenizacyjnego
 

3/OOM/2021 - tryb podstawowy bez negocjacji

 Typ zdarzenia: ogłoszenie


 Data wszczęcia postępowania: Poniedziałek 2021-11-29

 Data końca składania ofert: Środa 2021-12-08 godz. 11:30

 Oznaczenie: 3/OOM/2021

 Szczegółowa informacja:


 Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:


 https://platformazakupowa.pl/pn/zgkim_mszczonow

 

Opublikowane przez: Paweł Mika | Data wprowadzenia: 2021-11-30 07:24:56 | Data modyfikacji: 2021-11-30 07:28:16.

Zobacz:
 Przetarg 1 - 1/OOM/2021 Przyjmowanie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych .  Przetarg 2 - 2/OOM/2021 Przyjmowanie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych .  Przetarg 3 - 3/OOM/2021 Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu asenizacyjnego .  Przetarg 4 - 4/OOM/2021 Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu asenizacyjnego . 
Data wprowadzenia: 2021-11-30 07:24:56
Data modyfikacji: 2021-11-30 07:28:16
Opublikowane przez: Paweł Mika