bip.zgkim.mszczonow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 ZGKiM Gminy Mszczonów zkgim.mszczonow.pl
Przetargi zakończone > Przetarg 3 - 3/OOM/2021 Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu asenizacyjnego strona główna 
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją
wykupu używanego samochodu asenizacyjnego
 

3/OOM/2021 - tryb podstawowy bez negocjacji

 Typ zdarzenia: ogłoszenie


 Data wszczęcia postępowania: Poniedziałek 2021-11-29

 Data końca składania ofert: Środa 2021-12-08 godz. 11:30

 Oznaczenie: 3/OOM/2021

 Szczegółowa informacja:


 Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:


 https://platformazakupowa.pl/pn/zgkim_mszczonow

 

Opublikowane przez: Paweł Mika | Data wprowadzenia: 2021-11-30 07:24:56 | Data modyfikacji: 2021-11-30 07:28:16.

Zobacz:
 Rok 2005 i wcześniej .  Rok 2006 .  Rok 2007 .  Rok 2008 .  Rok 2009 .  Rok 2010 .  Rok 2011 .  Rok 2012 .  Rok 2013 .  Rok 2014 .  Rok 2015 .  Rok 2016 .  Rok 2017 .  Rok 2018 .  Rok 2019 .  Rok 2020 .  Rok 2021 . 
Data wprowadzenia: 2021-11-30 07:24:56
Data modyfikacji: 2021-11-30 07:28:16
Opublikowane przez: Paweł Mika
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zgkim.mszczonow.pl