Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje opisane są w poszczególnych działach struktury organizacyjnej. 

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Jolanty Siniarskiej | Data wprowadzenia: 2003-12-01 11:40:11.
Data wprowadzenia: 2003-12-01 11:40:11
Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Jolanty Siniarskiej
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
ul. ul. Spółdzielcza 105
96-320 Mszczonów
Dyrektor
mgr inż. Grzegorz Ludwiak
Kontakt:
Tel: (+48 46) 858-00-91
Fax: (+48 46) 858-00-91
e-mail: zgkimmszczonow@wp.pl