Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją
wykupu używanego samochodu asenizacyjnego
4/OOM/2021 - tryb podstawowy bez negocjacji

 Typ zdarzenia: ogłoszenie


 Data wszczęcia postępowania: Poniedziałek 2021-12-13


 Data końca składania ofert: Wtorek 2021-12-21 godz. 11:30


 Oznaczenie: 4/OOM/2021


 Szczegółowa informacja:


 Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:


 


 https://platformazakupowa.pl/pn/zgkim_mszczonow

 

Opublikowane przez: Paweł Mika | Data wprowadzenia: 2021-12-13 20:24:37 | Data modyfikacji: 2021-12-13 20:27:36.

Zobacz:
 Przetarg 1 - 1/OOM/2021 Przyjmowanie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych .  Przetarg 2 - 2/OOM/2021 Przyjmowanie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych .  Przetarg 3 - 3/OOM/2021 Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu asenizacyjnego .  Przetarg 4 - 4/OOM/2021 Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu asenizacyjnego . 
Data wprowadzenia: 2021-12-13 20:24:37
Data modyfikacji: 2021-12-13 20:27:36
Opublikowane przez: Paweł Mika