Przyjmowanie i zagospodarowanie niesegregowanych
(zmieszanych) i segregowanych odpadów komunalnych
oraz odpadów biodegradowalnych
1/OOM/2021 - tryb podstawowy bez negocjacji
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: poniedziałek 2021-10-18
Data końca składania ofert: środa 2021-10-27 godz. 11:30
Oznaczenie: 1/OOM/2021
Szczegółowa informacja:

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:

https://platformazakupowa.pl/pn/zgkim_mszczonow

 

Opublikowane przez: Paweł Mika | Data wprowadzenia: 2021-10-18 10:14:52 | Data modyfikacji: 2021-10-18 10:15:57.

Zobacz:
 Przetarg 1 - 1/OOM/2021 Przyjmowanie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych .  Przetarg 2 - 2/OOM/2021 Przyjmowanie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych .  Przetarg 3 - 3/OOM/2021 Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu asenizacyjnego .  Przetarg 4 - 4/OOM/2021 Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu asenizacyjnego . 
Data wprowadzenia: 2021-10-18 10:14:52
Data modyfikacji: 2021-10-18 10:15:57
Opublikowane przez: Paweł Mika