Przyjmowanie i zagospodarowanie niesegregowanych
(zmieszanych) i segregowanych odpadów komunalnych
oraz odpadów biodegradowalnych
2/OOM/2021 - tryb podstawowy bez negocjacji

Typ zdarzenia: ogłoszenie

Data wszczęcia postępowania: Wtorek 2021-11-09

Data końca składania ofert: Czwartek 2021-11-18 godz. 11:30

Oznaczenie: 2/OOM/2021

Szczegółowa informacja:


Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:


https://platformazakupowa.pl/pn/zgkim_mszczonow

 

Opublikowane przez: Paweł Mika | Data wprowadzenia: 2021-11-09 13:06:51.

Zobacz:
 Przetarg 1 - 1/OOM/2021 Przyjmowanie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych .  Przetarg 2 - 2/OOM/2021 Przyjmowanie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych .  Przetarg 3 - 3/OOM/2021 Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu asenizacyjnego .  Przetarg 4 - 4/OOM/2021 Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu asenizacyjnego . 
Data wprowadzenia: 2021-11-09 13:06:51
Opublikowane przez: Paweł Mika