Oświadczenie e-Faktura

Oświadczenie e-Faktura

ZGKiM w Mszczonowie informuje o możliwości wysyłania faktur za dostawę wody i odbiór ścieków drogą elektroniczną na adres e-mail. Usługa jest bezpłatna i nie jest obowiązkowa.


W celu aktywacji usługi niezbędne jest dostarczenie (osobiście bądź listownie) wypełnionego oświadczenia.

 
Pobierz druk oświadczenia

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2017-04-14 11:17:13 | Data modyfikacji: 2017-04-14 11:30:57.
Data wprowadzenia: 2017-04-14 11:17:13
Data modyfikacji: 2017-04-14 11:30:57
Opublikowane przez: Jolanta Siniarska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
ul. ul. Spółdzielcza 105
96-320 Mszczonów
Dyrektor
mgr inż. Grzegorz Ludwiak
Kontakt:
Tel: (+48 46) 858-00-91
Fax: (+48 46) 858-00-91
e-mail: zgkimmszczonow@wp.pl