Zobacz:
 Przetarg1-Przyjmowanie, składowanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu gminy Mszczonów dostarczanych własnym transportem. .  Przetarg2-Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Małachowszczyzna, Olszewek, Bobrowce, Osuchów, Suszeniec, Janówek, Nowe Poręby, Pawłowice gmina Mszczonów. .  Przetarg3-Zakup paliwa: Oleju Napędowego i Benzyny bezołowiowej Pb .  Przetarg4-Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami: - we wsi Tłumy gmina Mszczonów - we wsi Lutkówka Kolonia, Pieńki Osuchowskie i Osuchów z włączeniem w msc. Pieńki Osuchowskie etap I zadania Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami .  Przetarg5-Dostawa i montaż instalacji do usuwania azotanów na ujęciu wody w miejscowości Piekary gm. Mszczonów. .  Przetarg6-Mszczonów: Budowa wodociągu Osiedle Tarczyńska II - część druga - ø 110 w ul. Generała Sikorskiego, Generała Andersa, ul. Szarych Szeregów; ø 200 w ul. Wschodniej z włączeniem do ø 300 w ul. Tarczyńskiej Gmina Mszczonów .  Przetarg7-Mszczonów: Budowa wodociągu Osiedle Tarczyńska II - część druga - ø 110 w ul. Generała Sikorskiego, Generała Andersa, ul. Szarych Szeregów; ø 200 w ul. Wschodniej z włączeniem do ø 300 w ul. Tarczyńskiej Gmina Mszczonów .  Przetarg8-Mszczonów: Przyjmowanie, składowanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu gminy Mszczonów dostarczanych własnym transportem . 
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez: