Ogłoszenie o zamówieniu
 Pobierz ogłoszenie

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2013-06-19 19:22:21.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 Pobierz SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2013-06-19 19:23:07.
Formularz ofertowy
 Pobierz formularz

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2013-06-21 09:07:44 | Data modyfikacji: 2013-06-21 09:08:32.
Załączniki 2, 3, 4 do SIWZ
 Pobierz załączniki

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2013-06-19 19:24:07 | Data modyfikacji: 2013-06-21 09:06:18.
Wyjaśnienie treści SIWZ
 Pobierz wyjaśnienie

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2013-06-25 11:35:31.
Ogłoszenie o wyborze oferty
 Pobierz ogłoszenie

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2013-06-27 13:16:04.

Zobacz:
 Przetarg 1 - Mszczonów: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów oraz podległych obiektów i infrastruktury .  Przetarg 2 - Mszczonów: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Mszczonów .  Przetarg 3 - Mszczonów: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Badowo-Dańki, Adamówek, Sosnowica, Wymysłów, Kamionka, gmina Mszczonów. .  Przetarg 4 - Mszczonów: Budowa wodociągu Osiedle Tarczyńska II - ø 200 w ul. Wschodniej, ø 160 i ø 200 w ul. Ługowej oraz kanalizacji sanitarnej ø 250 w ul. Ługowej w Mszczonowie, Gmina Mszczonów .  Przetarg 5 - Mszczonów: Zakup paliwa: oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 .  Przetarg 6 - Przyjmowanie do zagospodarowania niesegregowanych ( zmieszanych ) odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne w instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. . 
Data wprowadzenia: 2013-06-27 13:16:04
Opublikowane przez: Jolanta Siniarska