Ogłoszenie o zamówieniu
 Pobierz ogłoszenie

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2013-03-26 18:04:08.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 Pobierz SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2013-03-26 18:05:37.
Formularz ofertowy
 Pobierz formularz

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2013-03-26 18:08:35.
Załączniki 2 - 10 do SIWZ
 Pobierz załączniki

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2013-03-26 18:13:25.
Dokumentacja projektowa
UWAGA!!! ABY WYPAKOWAĆ ARCHIWUM NALEŻY POBRAĆ WSZYSTKIE 4 CZĘŚCI.

Część 1/4

Część 2/4

Część 3/4

Część 4/4

 

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2013-03-26 19:40:21 | Data modyfikacji: 2013-03-26 19:51:27.
Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ
 Pobierz ogłoszenie

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2013-04-03 13:16:21.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 Pobierz ogłoszenie

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2013-04-03 14:35:47.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Pobierz ogłoszenie

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2013-04-30 14:46:04.

Zobacz:
 Przetarg 1 - Mszczonów: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów oraz podległych obiektów i infrastruktury .  Przetarg 2 - Mszczonów: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Mszczonów .  Przetarg 3 - Mszczonów: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Badowo-Dańki, Adamówek, Sosnowica, Wymysłów, Kamionka, gmina Mszczonów. .  Przetarg 4 - Mszczonów: Budowa wodociągu Osiedle Tarczyńska II - ø 200 w ul. Wschodniej, ø 160 i ø 200 w ul. Ługowej oraz kanalizacji sanitarnej ø 250 w ul. Ługowej w Mszczonowie, Gmina Mszczonów .  Przetarg 5 - Mszczonów: Zakup paliwa: oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 .  Przetarg 6 - Przyjmowanie do zagospodarowania niesegregowanych ( zmieszanych ) odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne w instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. . 
Data wprowadzenia: 2013-04-30 14:46:04
Opublikowane przez: Jolanta Siniarska