Ogłoszenie o zamówieniu
 Pobierz ogłoszenie

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2013-05-31 10:23:18.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 Pobierz SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2013-05-31 10:25:07.
Formularz ofertowy
 Pobierz formularz

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2013-05-31 10:27:26.
Załączniki 2-7 do SIWZ
 Pobierz załączniki

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2013-05-31 10:29:21.
Dokumentacja projektowa

Pobierz dokumentację

 

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2013-05-31 11:58:13 | Data modyfikacji: 2013-05-31 16:25:47.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Pobierz ogłoszenie

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2013-06-24 13:17:16 | Data modyfikacji: 2013-06-24 13:18:01.

Zobacz:
 Przetarg 1 - Mszczonów: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów oraz podległych obiektów i infrastruktury .  Przetarg 2 - Mszczonów: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Mszczonów .  Przetarg 3 - Mszczonów: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Badowo-Dańki, Adamówek, Sosnowica, Wymysłów, Kamionka, gmina Mszczonów. .  Przetarg 4 - Mszczonów: Budowa wodociągu Osiedle Tarczyńska II - ø 200 w ul. Wschodniej, ø 160 i ø 200 w ul. Ługowej oraz kanalizacji sanitarnej ø 250 w ul. Ługowej w Mszczonowie, Gmina Mszczonów .  Przetarg 5 - Mszczonów: Zakup paliwa: oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 .  Przetarg 6 - Przyjmowanie do zagospodarowania niesegregowanych ( zmieszanych ) odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne w instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. . 
Data wprowadzenia: 2013-06-24 13:17:16
Data modyfikacji: 2013-06-24 13:18:01
Opublikowane przez: Jolanta Siniarska