Ogłoszenie o zamówieniu
 Pobierz ogłoszenie

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2013-04-17 08:57:19.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


 Pobierz SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2013-04-17 08:48:16 | Data modyfikacji: 2013-04-17 12:55:06.
Formularz ofertowy
 Pobierz formularz

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2013-04-17 09:01:22.
Załączniki 2 -9 do SIWZ
 Pobierz załączniki

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2013-04-17 09:02:50.
 Dokumentacja projektowa

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2013-04-17 09:05:08 | Data modyfikacji: 2013-04-17 09:09:04.
Wyjaśnienia treści SIWZ
 Pobierz wyjaśnienia

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2013-04-24 14:13:09.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Pobierz ogłoszenie

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2013-05-31 13:56:15.

Zobacz:
 Przetarg 1 - Mszczonów: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów oraz podległych obiektów i infrastruktury .  Przetarg 2 - Mszczonów: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Mszczonów .  Przetarg 3 - Mszczonów: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Badowo-Dańki, Adamówek, Sosnowica, Wymysłów, Kamionka, gmina Mszczonów. .  Przetarg 4 - Mszczonów: Budowa wodociągu Osiedle Tarczyńska II - ø 200 w ul. Wschodniej, ø 160 i ø 200 w ul. Ługowej oraz kanalizacji sanitarnej ø 250 w ul. Ługowej w Mszczonowie, Gmina Mszczonów .  Przetarg 5 - Mszczonów: Zakup paliwa: oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 .  Przetarg 6 - Przyjmowanie do zagospodarowania niesegregowanych ( zmieszanych ) odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne w instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. . 
Data wprowadzenia: 2013-05-31 13:56:15
Opublikowane przez: Jolanta Siniarska