Ogłoszenie o zamówieniu
 Pobierz plik

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2020-10-22 12:24:15.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 Pobierz SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2020-10-22 12:25:46.
Formularz ofertowy
 Pobierz formularz

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2020-10-22 12:28:05.
Załączniki 1a - 4 do SIWZ
 Pobierz załączniki

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2020-10-22 12:29:17.
Wyjaśnienie treści SIWZ i sprawozdanie za I
półrocze 2020
 Pobierz plik

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2020-10-27 11:35:23.
Informacja z otwarcia ofert
 Pobierz plik

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2020-10-30 11:59:34.
Zawiadomienie o wyborze oferty
 Pobierz plik

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2020-11-12 12:37:49.
Data wprowadzenia: 2020-11-12 12:37:49
Opublikowane przez: Jolanta Siniarska