Ogłoszenie o zamówieniu
 Pobierz plik

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2020-09-18 10:37:39.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 Pobierz plik

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2020-09-18 10:38:58.
Formularz ofertowy
 Pobierz plik

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2020-09-18 10:41:43.
Załączniki 2 - 5 do SIWZ
 Pobierz plik

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2020-09-18 10:43:02.
Informacja z otwarcia ofert
 Pobierz plik

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2020-09-28 15:18:47.
Wzór oświadczenia - grupa kapitałowa
 Pobierz plik

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2020-09-28 15:20:41.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Pobierz plik

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2020-10-09 09:47:59.
Data wprowadzenia: 2020-10-09 09:47:59
Opublikowane przez: Jolanta Siniarska