Ogłoszenie o zamówieniu
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2020-08-25 10:36:39.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 Pobierz SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2020-08-25 10:38:13.
Formularz ofertowy
 Pobierz formularz

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2020-08-25 10:40:06.
Załączniki 2 - 4 do SIWZ
 Pobierz załączniki

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2020-08-25 10:41:47.
Informacja z otwarcia ofert
 Pobierz plik

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2020-09-02 14:00:52.
Wzór oświadczenia - grupa kapitałowa
 Pobierz plik

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2020-09-02 14:03:05.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Pobierz plik

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2020-09-11 09:34:44 | Data modyfikacji: 2020-09-11 09:35:40.

Zobacz:
 Przetarg 1 - Zakup paliwa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 .  Przetarg 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej oraz ul. Ługowej w Mszczonowie .  Przetarg 3 - Przyjmowanie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych .  Przetarg 4 - Dostawa soli drogowej do stosowania w drogownictwie z transportem do siedziby Zakładu wg bieżącego zapotrzebowania .  Przetarg 5 - Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej śmieciarki jednokomorowej .  Przetarg 6 - Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu ciężarowego skrzyniowego - wywrotka . 
Data wprowadzenia: 2020-09-11 09:34:44
Data modyfikacji: 2020-09-11 09:35:40
Opublikowane przez: Jolanta Siniarska