bip.zgkim.mszczonow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 ZGKiM Gminy Mszczonów zkgim.mszczonow.pl
Przetargi zakończone > Przetarg 5 - Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej śmieciarki jednokomorowej strona główna 
Ogłoszenie o zamówieniu
 Pobierz plik

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2020-10-22 12:24:15.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 Pobierz SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2020-10-22 12:25:46.
Formularz ofertowy
 Pobierz formularz

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2020-10-22 12:28:05.
Załączniki 1a - 4 do SIWZ
 Pobierz załączniki

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2020-10-22 12:29:17.
Wyjaśnienie treści SIWZ i sprawozdanie za I
półrocze 2020
 Pobierz plik

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2020-10-27 11:35:23.
Informacja z otwarcia ofert
 Pobierz plik

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2020-10-30 11:59:34.
Zawiadomienie o wyborze oferty
 Pobierz plik

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2020-11-12 12:37:49.

Zobacz:
   Przetarg 1 - 1/OOM/2021 Przyjmowanie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych
   Rok 2005 i wcześniej
   Rok 2006
   Rok 2007
   Rok 2008
   Rok 2009
   Rok 2010
   Rok 2011
   Rok 2012
   Rok 2013
   Rok 2014
   Rok 2015
   Rok 2016
   Rok 2017
   Rok 2018
   Rok 2019
   Rok 2020
Data wprowadzenia: 2020-11-12 12:37:49
Opublikowane przez: Jolanta Siniarska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zgkim.mszczonow.pl