Na czele działu stoi kierownik oddziału.


Do zadań oddziału należy:

  • opracowanie i aktualizacja regulaminu wewnętrznej organizacji Zakładu,
  • przygotowanie, ewidencjonowanie i podawanie do wiadomości pracownikom zarządzeń wewnętrznych Dyrektora Zakładu,
  • prowadzenie spraw kadr i socjalno bytowych pracowników, urlopów, skarg i wniosków oraz rentowo - emerytalnych,
  • prowadzenie badań okresowych pracowników,
  • administracja i zarząd budynkami i lokalami komunalnymi i mieszkalnymi,sporządzanie umów najmu,
  • windykacja należności czynszowych, kierowanie spraw do sądu,
  • dbałość o stan techniczny budynków komunalnych i sporządzanie planu remontów,
  • sporządzanie wymaganych sprawozdań w w/w zakresie.
 

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2003-12-01 10:27:41 | Data modyfikacji: 2005-12-16 07:49:47.
Data wprowadzenia: 2003-12-01 10:27:41
Data modyfikacji: 2005-12-16 07:49:47
Opublikowane przez: Jolanta Siniarska