Na czele Oddziału stoi kierownik .


Do zadań oddziału należy:

  • wywóz nieczystości stałych,
  • zarząd i eksploatacja składowiska odpadów,
  • utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta i gminy,
  • konserwacja  zieleni i prowadzenie nowych nasadzeń,
  • transport i zaopatrzenie Zakładu,
  • konserwacja i utrzymanie dróg gminnych w tym naprawa nawierzchni, poboczy, odśnieżanie i   posypywanie,
  • wykonywanie wszelkich robót zleconych przez Urząd Miejski,
  • organizowanie i koordynacja akcji interwencyjnych w ramach dyżurów i w przypadków nagłych  nieprzewidzianych zdarzeń losowych na terenie gminy Mszczonów.
 

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Jolanty Siniarskiej | Data wprowadzenia: 2003-12-01 09:56:59 | Data modyfikacji: 2003-12-01 10:37:06.
Data wprowadzenia: 2003-12-01 09:56:59
Data modyfikacji: 2003-12-01 10:37:06
Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Jolanty Siniarskiej