Na czele oddziału stoi kierownik


Do zadań oddziału należy:

  • produkcja wody pitnej o odpowiedniej jakości,
  • utrzymanie  i eksploatacja ujęć wody (studni i hydroforni) na terenie terenie gminy,
  • konserwacja i  eksploatacja stacji uzdatniania wody, zbiorników i stacji pomp,
  • utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowych, zasuw, hydrantów,
  • odczytywanie wodomierzy i  ich konserwacja, legalizacja, wymiana i montaż nowych,
  • minimalizowanie przerw w dostawie wody oraz sprawne i optymalne usuwanie awarii urządzeń    wodociągowych,
  • wykonywanie przyłączy i instalacji wodociągowych,
  • inkasowanie należności za wodę od odbiorców indywidualnych, dostarczanie rachunków i umów,
  • sprawdzanie legalności podłączeń wodociągowych i stanu plomb na urządzeniach wodociągowych.
 

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Jolanty Siniarskiej | Data wprowadzenia: 2003-12-01 10:03:45 | Data modyfikacji: 2003-12-01 10:35:24.
Data wprowadzenia: 2003-12-01 10:03:45
Data modyfikacji: 2003-12-01 10:35:24
Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Jolanty Siniarskiej