L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Przetarg3-Budowa wodociągu w ul. Zapieckowej, Generała Maczka, Generała Grota Roweckiego z łącznikiem ø 200 w ul. Wschodniej oraz łącznikiem ø 110 w ul. Szarych Szeregów w Mszczonowie2714740
2Przetargi rozpoczęte79222
3Rok 201350902
4Postępowania o udzielenie zamówień publicznych poniżej kwoty 30 000 euro27782
5Statut17137
6Regulamin16704
7Dane15917
8Oferty pracy12271
9Ogłoszenia12113
10Dyrektor12101
11Oddział wodociągów12087
12Struktura organizacyjna12075
13Sposób przyjmowania i załatwiania spraw10261
14Status prawny10177
15Tryb działania9960
16Przedmiot działalności i kompetencje9921
17Przetargi zakończone9424
18Mienie podmiotu8720
19Wyszukiwarka8119
20Redakcja Biuletynu7931
21Uchwała7560
22Oczyszczalnia ścieków7150
23Wniosek o wydanie warunków technicznych6875
24Skrzynka Podawcza6590
25Awarie - Telefony alarmowe6455
26Rok 2005 i wcześniej6373
27Ogłoszenia Archiwum6261
28Dział księgowości5744
29Oddział oczyszczania miasta5703
30Administracja domów mieszkalnych i kadry5248
31Sprawdź stan spraw4861
32Przetarg2-Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Badowo Mściska gm. Mszczonów.4647
33Rok 20064395
34Rok 20064377
35Przetarg 3 - Mszczonów: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Badowo-Dańki, Adamówek, Sosnowica, Wymysłów, Kamionka, gmina Mszczonów.4358
36Rok 20074310
37Przetarg1-Zakup paliwa: Benz Eurosuper 95 w il. 5.100 l/rok i ON Diesel Extra w il. 64.100 l/rok. Zakup paliw odbywał się będzie na Stacji Paliw oferenta bezpośrednio do baków pojazdów Zamaw. wg bieżącego zapotrzeb. na zasadzie Transakcji Bezgot4242
38Przetarg 1 - Mszczonów: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów oraz podległych obiektów i infrastruktury4161
39Rok 20074139
40Przetarg 2 - Mszczonów: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Mszczonów4036
41Taryfy na wodę i ścieki od 1 lipca 20093980
42Rok 20083957
43Przetarg1-Przyjmowanie, składowanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu gminy Mszczonów dostarczanych własnym transportem.3937
44Taryfy na wodę i ścieki od 1 lipca 20083910
45Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków3904
46Rok 20093904
47Taryfy na wodę i ścieki od 1 lipca 20073884
48Przetarg2-Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Małachowszczyzna, Olszewek, Bobrowce, Osuchów, Suszeniec, Janówek, Nowe Poręby, Pawłowice gmina Mszczonów.3882
49Przetarg4-Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami: - we wsi Tłumy gmina Mszczonów - we wsi Lutkówka Kolonia, Pieńki Osuchowskie i Osuchów z włączeniem w msc. Pieńki Osuchowskie etap I zadania Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami3881
50Przetarg5-Zakup soli drogowej do stosowania w drogownictwie z dostawą do siedziby Zakładu wg bieżącego zapotrzebowania.3870
51Przetarg4-Zakup i dostawa samoch. asenizacyjnego na podwoziu dwuosiowym o poj. cysterny 5,5–6,5 m3 w formie leasingu operacyjnego na okres 5 lat wraz z ubezpiecz. na pierwszy rok rozłożonym w ratach leasingowych z dostawą do siedziby Zamawiając3850
52Konkurs na stanowisko specjalisty d/s płac3777
53Rok 20123758
54Przetarg1-Zakup paliwa: Benz Eurosuper 95 w il. 5.100 l/rok i ON Ekodiesel w il. 64.100 l/rok. Zakup paliw odbywał się będzie na Stacji Paliw oferenta bezpośrednio do baków pojazdów Zamaw. wg bieżącego zapotrzeb. na zasadzie Transakcji Bezgotówk3608
55Przetarg3-Zakup, dostawa, montaż oraz uruchomienie stacji odwadniania osadów ściekowych w kontenerze, skł. się z: wirówki sedymentacyjnej, stacji dozowania polielektrolitu oraz urządzeń towarzyszących. Zakup w formie leasingu operacyjnego na okre3553
56Przetarg5-Dostawa i montaż instalacji do usuwania azotanów na ujęciu wody w miejscowości Piekary gm. Mszczonów.3527
57Przetarg2-Zakup i dostawa samoch. asenizacyjnego na podwoziu dwuosiowym o pojemności cysterny 5,5-6 m3 w formie leasingu operacyjnego na okres 5 lat wraz z ubezpieczeniem na pierwszy rok rozłożonym w ratach leasingowych z dostawą do siedziby Zamawiaj3526
58Przetarg5-Zakup i dostawa piaskarki fabrycznie nowej z napędem od silnika dwucylindrowego wysokoprężnego przystosowana do montażu na samochód z urządzeniem hakowym posiadanym przez Zamawiającego oraz adaptacja pługu w formie leasingu operacyjnego3525
59Przetarg 1 - Mszczonów: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów oraz podległych obiektów i infrastruktury3512
60Plany postępowań o udzielenie zamówień3478
61Rok 20113453
62Przetarg1-Zakup paliwa: Benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości 5.600 litrów/rok i Oleju Napędowego w ilości 65.000 litrów/rok.3425
63Przetarg1-Zakup i dostawa samochodu ciężarowego na podwoziu dwuosiowym w układzie napędowym 4 x 23410
64Przetarg 4 - Mszczonów: Budowa wodociągu Osiedle Tarczyńska II - ø 200 w ul. Wschodniej, ø 160 i ø 200 w ul. Ługowej oraz kanalizacji sanitarnej ø 250 w ul. Ługowej w Mszczonowie, Gmina Mszczonów3398
65Przetarg8-Mszczonów: Przyjmowanie, składowanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu gminy Mszczonów dostarczanych własnym transportem3395
66Konkurs na stanowisko inspektora do spraw BHP3389
67Taryfy na wodę i ścieki od 1 kwietnia 20113363
68Przetarg 2 - Mszczonów: Dostawa i wymiana złoża filtracyjnego w hydrofiltrze poziomym stacji uzdatniania wody w miejscowości Badowo-Mściska gm. Mszczonów3362
69Ogłoszenie dotyczące zmiany podatku VAT3334
70Przetarg2-Zakup paliwa: Benzyny bezołowiowej Pb 95 i Oleju Napędowego bezpośrednio do baków pojazdów Zamawiającego3319
71Przetarg2-Zakup paliwa: Benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości 5.600 litrów/rok i Oleju Napędowego w ilości 65.000 litrów/rok.3309
72Przetarg3-Zakup paliwa: Oleju Napędowego i Benzyny bezołowiowej Pb3274
73Taryfy na wodę i ścieki od 1 kwietnia 20123251
74Przetarg 4 - Mszczonów: Budowa wodociągu Osiedle Tarczyńska II - część druga - ø 110 w ul. Generała Sikorskiego, Generała Andersa, ul. Szarych Szeregów; ø 200 w ul. Wschodniej z włączeniem do ø 300 w ul. Tarczyńskiej Gmina Mszczonów3239
75Przetarg7-Mszczonów: Budowa wodociągu Osiedle Tarczyńska II - część druga - ø 110 w ul. Generała Sikorskiego, Generała Andersa, ul. Szarych Szeregów; ø 200 w ul. Wschodniej z włączeniem do ø 300 w ul. Tarczyńskiej Gmina Mszczonów3218
76Taryfy na wodę i ścieki od 1 kwietnia 2013r3185
77Rok 20143178
78Konkurs na stanowisko samodzielny referent ds. rozliczeń wody i ścieków3174
79Przetarg 6 - Przyjmowanie, składowanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu gminy Mszczonów dostarczanych własnym transportem3156
80Przetarg 8 - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Wygnanka i Osuchów - gmina Mszczonów3153
81Przetarg4-Zakup soli drogowej do stosowania w drogownictwie z dostawą do siedziby Zakładu wg bieżącego zapotrzebowania.3145
82Taryfy na wodę i ścieki od 1 kwietnia 2014r3114
83Przetarg 3 - Zakup paliwa: Oleju Napędowego i Benzyny bezołowiowej Pb 953105
84Przetarg6-Mszczonów: Budowa wodociągu Osiedle Tarczyńska II - część druga - ø 110 w ul. Generała Sikorskiego, Generała Andersa, ul. Szarych Szeregów; ø 200 w ul. Wschodniej z włączeniem do ø 300 w ul. Tarczyńskiej Gmina Mszczonów3101
85Przetarg 8 - Mszczonów: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów oraz podległych obiektów i infrastruktury3070
86Przetarg 5 - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Grabce Towarzystwo, Długowizna gmina Mszczonów3024
87Przetarg 7 - Zakup soli drogowej do stosowania w drogownictwie z dostawą do siedziby Zakładu wg bieżącego zapotrzebowania2979
88Przetarg 2 - Mszczonów: Przyjmowanie, składowanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu gminy Mszczonów dostarczanych własnym transportem2940
89Przetarg 6 - Przyjmowanie do zagospodarowania niesegregowanych ( zmieszanych ) odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne w instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.2937
90Oświadczenie e-Faktura2907
91Przetarg 5 - Mszczonów: Zakup paliwa: oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 952899
92Przetarg 3 - Mszczonów: Przyjmowanie do zagospodarowania niesegregowanych ( zmieszanych ) odpadów komunalnych oraz odpadów innych niż niebezpieczne w instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych2791
93Przetarg 6 - Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki w formie leasingu operacyjnego2748
94Przetarg 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Mszczonowie, gmina Mszczonów.2743
95Przetarg 4 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Mszczonowie, gmina Mszczonów2742
96Przetarg 1 - Mszczonów: Zakup paliwa: Oleju Napędowego i Benzyny bezołowiowej Pb2678
97Przetarg 2 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szeligi, gmina Mszczonów2674
98Przetarg 5 - Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki w formie leasingu operacyjnego2657
99Przetarg 2 - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Dwórzno i Zimna Woda - gmina Mszczonów2642
100Przetarg 1 - Zagospodarowanie niesegregowanych zmieszanych odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych w instalacji do odzysku odpadów w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku.2622
101Przetarg 3 - Mszczonów: Zakup paliwa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 952564
102Rok 20162550
103Budowa kanalizacji sanitarnej Mszczonów ul. Racławicka2505
104Rok 20152502
105Przetarg 7 - Zakup soli drogowej do stosowania w drogownictwie z dostawą do siedziby Zakładu wg bieżącego zapotrzebowania2471
106Przetarg 1 - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów w Mszczonowie: Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Jeżynowej - etap I, remont sieci wod-kan w Mszczonowie2470
107Przetarg 1 - Zakup paliwa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 952406
108Przetarg 2 - Mszczonów: Dostawa fabrycznie nowego samochodu do 3,5 tony z urządzeniem hakowym w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu2370
109Dostęp dla osób niepełnosprawnych2361
110Przetarg 4 - Budowa przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych w Mszczonowie – gmina Mszczonów2324
111Przetarg 1 - Zakup paliwa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 952248
112Przetarg 1 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej we wsi Adamowice, ul. Sosnowej, ul. Brzozowej we wsi Gąba, gmina Mszczonów2191
113Przetarg 3 - Dostawa soli drogowej do stosowania w drogownictwie z transportem do siedziby Zakładu wg bieżącego zapotrzebowania2090
114Umowy - Klauzula informacyjna2025
115Przetarg 3- Mszczonów: Zakup paliwa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 951974
116Rok 20171838
117Taryfy na wodę i ścieki od 1 kwietnia 2017r1831
118Taryfy na wodę i ścieki1673
119Ogłoszenia dotyczące jakości wody1659
120Przetarg 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Północnej na terenie miasta Mszczonów1645
121Ogłoszenie dotyczące jakości wody1623
122Ogłoszenie dotyczące jakości wody1623
123Ogłoszenie dotyczące jakości wody1514
124Rok 20181481
125Przetarg 2 - Zakup paliwa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 951398
126Nabór na stanowisko kasjer-księgowy1369
127Taryfy na wodę i ścieki 2018 - 20211245
128Przetarg 3 - Budowa sieci wodociągowej w ulicy Brzoskwiniowej w Mszczonowie - etap II zadania1189
129Przetarg 1- Budowa sieci wodociągowej dla północnych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Mszczonowie1005
130Rok 2019940
131Monitoring wizyjny - Regulamin811
132Przetarg 3 - Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego ssąco – płuczącego samochodu specjalistycznego do udrażniania i czyszczenia kanalizacji.788
133Deklaracja dostępności469
134Przetarg 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej oraz ul. Ługowej w Mszczonowie435
135Przetarg 1 - Zakup paliwa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95408
136Przetarg 3 - Przyjmowanie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych317
137Postępowania o udzielenie zamówień publicznych poniżej 130 000 zł307
138Przetarg 4 - Dostawa soli drogowej do stosowania w drogownictwie z transportem do siedziby Zakładu wg bieżącego zapotrzebowania285
139Przetarg 5 - Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej śmieciarki jednokomorowej264
140Przetarg 6 - Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu ciężarowego skrzyniowego - wywrotka196
141Nabór na stanowisko księgowy157
142Rok 2019127
143Zapytanie ofertowe na "Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Mszczonów i m. Osuchów"57
144Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości do 130000 zł32