L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Przetarg3-Budowa wodociągu w ul. Zapieckowej, Generała Maczka, Generała Grota Roweckiego z łącznikiem ø 200 w ul. Wschodniej oraz łącznikiem ø 110 w ul. Szarych Szeregów w Mszczonowie2714993
2Przetargi rozpoczęte81500
3Rok 201351145
4Postępowania o udzielenie zamówień publicznych poniżej kwoty 30 000 euro30351
5Statut17638
6Regulamin17139
7Dane16467
8Oferty pracy12921
9Oddział wodociągów12805
10Dyrektor12693
11Ogłoszenia12604
12Struktura organizacyjna12561
13Sposób przyjmowania i załatwiania spraw10700
14Status prawny10584
15Tryb działania10385
16Przedmiot działalności i kompetencje10323
17Przetargi zakończone9836
18Mienie podmiotu9141
19Wyszukiwarka8469
20Redakcja Biuletynu8272
21Uchwała8001
22Wniosek o wydanie warunków technicznych7626
23Oczyszczalnia ścieków7545
24Skrzynka Podawcza7000
25Awarie - Telefony alarmowe6849
26Rok 2005 i wcześniej6674
27Ogłoszenia Archiwum6634
28Dział księgowości6003
29Oddział oczyszczania miasta5990
30Administracja domów mieszkalnych i kadry5495
31Sprawdź stan spraw5164
32Przetarg2-Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Badowo Mściska gm. Mszczonów.4869
33Rok 20064627
34Przetarg 3 - Mszczonów: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Badowo-Dańki, Adamówek, Sosnowica, Wymysłów, Kamionka, gmina Mszczonów.4622
35Rok 20064614
36Rok 20074541
37Przetarg1-Zakup paliwa: Benz Eurosuper 95 w il. 5.100 l/rok i ON Diesel Extra w il. 64.100 l/rok. Zakup paliw odbywał się będzie na Stacji Paliw oferenta bezpośrednio do baków pojazdów Zamaw. wg bieżącego zapotrzeb. na zasadzie Transakcji Bezgot4459
38Przetarg 1 - Mszczonów: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów oraz podległych obiektów i infrastruktury4399
39Rok 20074370
40Przetarg 2 - Mszczonów: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Mszczonów4287
41Taryfy na wodę i ścieki od 1 lipca 20094238
42Rok 20084175
43Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków4169
44Przetarg1-Przyjmowanie, składowanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu gminy Mszczonów dostarczanych własnym transportem.4159
45Taryfy na wodę i ścieki od 1 lipca 20084141
46Rok 20094134
47Przetarg2-Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Małachowszczyzna, Olszewek, Bobrowce, Osuchów, Suszeniec, Janówek, Nowe Poręby, Pawłowice gmina Mszczonów.4120
48Taryfy na wodę i ścieki od 1 lipca 20074115
49Przetarg4-Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami: - we wsi Tłumy gmina Mszczonów - we wsi Lutkówka Kolonia, Pieńki Osuchowskie i Osuchów z włączeniem w msc. Pieńki Osuchowskie etap I zadania Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami4109
50Przetarg5-Zakup soli drogowej do stosowania w drogownictwie z dostawą do siedziby Zakładu wg bieżącego zapotrzebowania.4095
51Przetarg4-Zakup i dostawa samoch. asenizacyjnego na podwoziu dwuosiowym o poj. cysterny 5,5–6,5 m3 w formie leasingu operacyjnego na okres 5 lat wraz z ubezpiecz. na pierwszy rok rozłożonym w ratach leasingowych z dostawą do siedziby Zamawiając4082
52Konkurs na stanowisko specjalisty d/s płac3994
53Rok 20123977
54Plany postępowań o udzielenie zamówień3814
55Przetarg1-Zakup paliwa: Benz Eurosuper 95 w il. 5.100 l/rok i ON Ekodiesel w il. 64.100 l/rok. Zakup paliw odbywał się będzie na Stacji Paliw oferenta bezpośrednio do baków pojazdów Zamaw. wg bieżącego zapotrzeb. na zasadzie Transakcji Bezgotówk3799
56Przetarg3-Zakup, dostawa, montaż oraz uruchomienie stacji odwadniania osadów ściekowych w kontenerze, skł. się z: wirówki sedymentacyjnej, stacji dozowania polielektrolitu oraz urządzeń towarzyszących. Zakup w formie leasingu operacyjnego na okre3785
57Przetarg5-Zakup i dostawa piaskarki fabrycznie nowej z napędem od silnika dwucylindrowego wysokoprężnego przystosowana do montażu na samochód z urządzeniem hakowym posiadanym przez Zamawiającego oraz adaptacja pługu w formie leasingu operacyjnego3745
58Przetarg2-Zakup i dostawa samoch. asenizacyjnego na podwoziu dwuosiowym o pojemności cysterny 5,5-6 m3 w formie leasingu operacyjnego na okres 5 lat wraz z ubezpieczeniem na pierwszy rok rozłożonym w ratach leasingowych z dostawą do siedziby Zamawiaj3739
59Przetarg5-Dostawa i montaż instalacji do usuwania azotanów na ujęciu wody w miejscowości Piekary gm. Mszczonów.3736
60Przetarg 1 - Mszczonów: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów oraz podległych obiektów i infrastruktury3732
61Rok 20113683
62Przetarg1-Zakup paliwa: Benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości 5.600 litrów/rok i Oleju Napędowego w ilości 65.000 litrów/rok.3635
63Przetarg1-Zakup i dostawa samochodu ciężarowego na podwoziu dwuosiowym w układzie napędowym 4 x 23623
64Przetarg8-Mszczonów: Przyjmowanie, składowanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu gminy Mszczonów dostarczanych własnym transportem3621
65Przetarg 4 - Mszczonów: Budowa wodociągu Osiedle Tarczyńska II - ø 200 w ul. Wschodniej, ø 160 i ø 200 w ul. Ługowej oraz kanalizacji sanitarnej ø 250 w ul. Ługowej w Mszczonowie, Gmina Mszczonów3605
66Przetarg 2 - Mszczonów: Dostawa i wymiana złoża filtracyjnego w hydrofiltrze poziomym stacji uzdatniania wody w miejscowości Badowo-Mściska gm. Mszczonów3589
67Konkurs na stanowisko inspektora do spraw BHP3586
68Taryfy na wodę i ścieki od 1 kwietnia 20113585
69Ogłoszenie dotyczące zmiany podatku VAT3563
70Przetarg2-Zakup paliwa: Benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości 5.600 litrów/rok i Oleju Napędowego w ilości 65.000 litrów/rok.3517
71Przetarg2-Zakup paliwa: Benzyny bezołowiowej Pb 95 i Oleju Napędowego bezpośrednio do baków pojazdów Zamawiającego3517
72Przetarg3-Zakup paliwa: Oleju Napędowego i Benzyny bezołowiowej Pb3492
73Taryfy na wodę i ścieki od 1 kwietnia 20123476
74Przetarg 4 - Mszczonów: Budowa wodociągu Osiedle Tarczyńska II - część druga - ø 110 w ul. Generała Sikorskiego, Generała Andersa, ul. Szarych Szeregów; ø 200 w ul. Wschodniej z włączeniem do ø 300 w ul. Tarczyńskiej Gmina Mszczonów3457
75Taryfy na wodę i ścieki od 1 kwietnia 2013r3447
76Przetarg6-Mszczonów: Budowa wodociągu Osiedle Tarczyńska II - część druga - ø 110 w ul. Generała Sikorskiego, Generała Andersa, ul. Szarych Szeregów; ø 200 w ul. Wschodniej z włączeniem do ø 300 w ul. Tarczyńskiej Gmina Mszczonów3431
77Przetarg7-Mszczonów: Budowa wodociągu Osiedle Tarczyńska II - część druga - ø 110 w ul. Generała Sikorskiego, Generała Andersa, ul. Szarych Szeregów; ø 200 w ul. Wschodniej z włączeniem do ø 300 w ul. Tarczyńskiej Gmina Mszczonów3419
78Rok 20143402
79Konkurs na stanowisko samodzielny referent ds. rozliczeń wody i ścieków3373
80Przetarg 8 - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Wygnanka i Osuchów - gmina Mszczonów3373
81Przetarg 6 - Przyjmowanie, składowanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu gminy Mszczonów dostarczanych własnym transportem3370
82Przetarg4-Zakup soli drogowej do stosowania w drogownictwie z dostawą do siedziby Zakładu wg bieżącego zapotrzebowania.3357
83Taryfy na wodę i ścieki od 1 kwietnia 2014r3352
84Przetarg 3 - Zakup paliwa: Oleju Napędowego i Benzyny bezołowiowej Pb 953312
85Oświadczenie e-Faktura3295
86Przetarg 8 - Mszczonów: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów oraz podległych obiektów i infrastruktury3282
87Przetarg 5 - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Grabce Towarzystwo, Długowizna gmina Mszczonów3244
88Rok 20163209
89Przetarg 7 - Zakup soli drogowej do stosowania w drogownictwie z dostawą do siedziby Zakładu wg bieżącego zapotrzebowania3189
90Przetarg 6 - Przyjmowanie do zagospodarowania niesegregowanych ( zmieszanych ) odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne w instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.3139
91Przetarg 2 - Mszczonów: Przyjmowanie, składowanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu gminy Mszczonów dostarczanych własnym transportem3137
92Przetarg 5 - Mszczonów: Zakup paliwa: oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 953113
93Przetarg 3 - Mszczonów: Przyjmowanie do zagospodarowania niesegregowanych ( zmieszanych ) odpadów komunalnych oraz odpadów innych niż niebezpieczne w instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych3000
94Przetarg 4 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Mszczonowie, gmina Mszczonów2970
95Przetarg 6 - Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki w formie leasingu operacyjnego2966
96Przetarg 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Mszczonowie, gmina Mszczonów.2936
97Przetarg 2 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szeligi, gmina Mszczonów2902
98Przetarg 5 - Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki w formie leasingu operacyjnego2886
99Przetarg 1 - Mszczonów: Zakup paliwa: Oleju Napędowego i Benzyny bezołowiowej Pb2867
100Przetarg 2 - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Dwórzno i Zimna Woda - gmina Mszczonów2853
101Przetarg 1 - Zagospodarowanie niesegregowanych zmieszanych odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych w instalacji do odzysku odpadów w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku.2839
102Postępowania o udzielenie zamówień publicznych poniżej 130 000 zł2791
103Przetarg 3 - Mszczonów: Zakup paliwa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 952780
104Budowa kanalizacji sanitarnej Mszczonów ul. Racławicka2766
105Przetarg 1 - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów w Mszczonowie: Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Jeżynowej - etap I, remont sieci wod-kan w Mszczonowie2717
106Rok 20152713
107Przetarg 7 - Zakup soli drogowej do stosowania w drogownictwie z dostawą do siedziby Zakładu wg bieżącego zapotrzebowania2678
108Przetarg 1 - Zakup paliwa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 952611
109Przetarg 2 - Mszczonów: Dostawa fabrycznie nowego samochodu do 3,5 tony z urządzeniem hakowym w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu2586
110Dostęp dla osób niepełnosprawnych2540
111Przetarg 4 - Budowa przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych w Mszczonowie – gmina Mszczonów2529
112Przetarg 1 - Zakup paliwa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 952470
113Przetarg 1 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej we wsi Adamowice, ul. Sosnowej, ul. Brzozowej we wsi Gąba, gmina Mszczonów2402
114Umowy - Klauzula informacyjna2385
115Przetarg 3 - Dostawa soli drogowej do stosowania w drogownictwie z transportem do siedziby Zakładu wg bieżącego zapotrzebowania2295
116Przetarg 3- Mszczonów: Zakup paliwa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 952170
117Rok 20172080
118Taryfy na wodę i ścieki od 1 kwietnia 2017r2065
119Taryfy na wodę i ścieki1890
120Ogłoszenia dotyczące jakości wody1868
121Przetarg 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Północnej na terenie miasta Mszczonów1867
122Ogłoszenie dotyczące jakości wody1838
123Ogłoszenie dotyczące jakości wody1828
124Ogłoszenie dotyczące jakości wody1702
125Rok 20181675
126Przetarg 2 - Zakup paliwa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 951617
127Nabór na stanowisko kasjer-księgowy1604
128Taryfy na wodę i ścieki 2018 - 20211493
129Przetarg 3 - Budowa sieci wodociągowej w ulicy Brzoskwiniowej w Mszczonowie - etap II zadania1395
130Przetarg 1- Budowa sieci wodociągowej dla północnych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Mszczonowie1229
131Rok 20191157
132Monitoring wizyjny - Regulamin1043
133Przetarg 3 - Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego ssąco – płuczącego samochodu specjalistycznego do udrażniania i czyszczenia kanalizacji.999
134Deklaracja dostępności998
135Przetarg 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej oraz ul. Ługowej w Mszczonowie685
136Przetarg 1 - Zakup paliwa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95615
137Przetarg 3 - Przyjmowanie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych506
138Przetarg 4 - Dostawa soli drogowej do stosowania w drogownictwie z transportem do siedziby Zakładu wg bieżącego zapotrzebowania473
139Przetarg 5 - Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej śmieciarki jednokomorowej457
140Przetarg 6 - Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu ciężarowego skrzyniowego - wywrotka433
141Nabór na stanowisko księgowy382
142Rok 2019328
143Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości do 130000 zł269
144Zapytanie ofertowe na "Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Mszczonów i m. Osuchów"250
145Nabór na stanowisko specjalista ds. rozliczeń160
146Zapytanie ofertowe na „Budowy przydomowej oczyszczalni ścieków obsługującej ok. 40 osób”.121
147Zmiana numerów kont bankowych100
148Nabór na stanowisko Kierownik magazynu87
149Taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Mszczonów na okres 3 lat83
150Nabór na stanowisko Starszy Inspektor ds. BHP i PPoż67
151Przetarg 1 - 1/OOM/2021 Przyjmowanie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych18
152Rok 20207