bip.zgkim.mszczonow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 ZGKiM Gminy Mszczonów zkgim.mszczonow.pl
Struktura organizacyjna strona główna 

Na czele działu stoi Główny Księgowy.


Obowiązki Głównego Księgowego Zakładu regulują:

  1. Ustawy o finansach  publicznych (Dz. U. z 1998r. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami), (Dz. U. Nr 112 z 2001r., Nr 145 poz. 1623),
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z  2001r. ( Dz. U. 153 poz. 1752),
  3. Ustawa o rachunkowości z 2000r. (Dz. U. Nr 113 poz. 1186


Do zadań Działu księgowości należy:

  • sporządzenie rocznego planu finansowego Zakładu,
  • organizowanie, sporządzanie i kontrola dokumentów finansowych,
  • bieżące  i prawidłowe prowadzenie księgowości
  • sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości finansowej,
  • nadzór całokształtu prac z zakresu rachunkowości,
 

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Jolanty Siniarskiej | Data wprowadzenia: 2003-12-01 10:50:31.

Zobacz:
 Oddział oczyszczania miasta .  Oddział wodociągów .  Oczyszczalnia ścieków .  Administracja domów mieszkalnych i kadry .  Dział księgowości . 
Data wprowadzenia: 2003-12-01 10:50:31
Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Jolanty Siniarskiej
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zgkim.mszczonow.pl