bip.zgkim.mszczonow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 ZGKiM Gminy Mszczonów zkgim.mszczonow.pl
Ogłoszenia strona główna 

Zobacz:
   Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
   Ogłoszenie dotyczące zmiany podatku VAT
   Taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Mszczonów na okres 3 lat
   Ogłoszenie dotyczące jakości wody
   Monitoring wizyjny - Regulamin
   Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości do 130000 zł
   Zmiana numerów kont bankowych
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zgkim.mszczonow.pl